Němčina

Němčina je západogermánský jazyk a hovoří jí přibližně 120 mil. lidí na celém světě. V Evropě je z hlediska počtu rodilých mluvčích němčina s 91,5 mil. mluvčími druhým nejrozšířenějším jazykem po ruštině. Píše se latinkou se spřežkovým pravopisem. Zvláštností je, že podstatná jména se píší velkými počátečními písmeny. Poslední reforma pravopisu proběhla v roce 1996 a přepracována byla v letech 2004 a 2006.

Německy se dnes hovoří v následujících zemích: Německo, Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Maďarsko, Itálie, Kazachstán, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Paraguay, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Švýcarsko

Úředním jazykem je němčina v těchto zemích: Německo, Rakousko, Belgie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Švýcarsko, regionální jazyk v Dánsku a Itálii